NIETRZYMANIE MOCZU

Problem nietrzymania moczu, nazywanego fachowo inkontynencją, choć często postrzegany jest jako jeden z objawów, to w praktyce jest samodzielną jednostką chorobową. 

To jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych wśród kobiet, który może rozwijać się bez względu na aktualny wiek, dietę, rodzaj wykonywanej pracy czy poziom aktywności seksualnej.

Najprostszym i zarazem najbardziej obrazowym wytłumaczeniem jest określenie inkontynencji, jako bezwiednego i mimowolnego oddawania moczu podyktowanego przez konkretną przyczynę.

NIETRZYMANIE MOCZU

Wyróżniamy 3 główne rodzaje nietrzymania moczu:

 • wysiłkowe nietrzymanie moczu – wyciek moczu podczas wysiłku fizycznego, kichania, kaszlu,

 • naglące nietrzymanie moczu – wyciek moczu poprzedzony uczuciem parcia naglącego (nagłej, niemożliwej do opanowania potrzeby oddania moczu),

 • mieszane nietrzymanie moczu – wyciek moczu związany z parciem naglącym oraz wysiłkiem, kichaniem, kaszlem.

W multidyscyplinarnym programie leczenia nietrzymania moczu uwzględniamy leczenie zachowawcze w postaci fizjoterapii dobranej indywidualnie na podstawie wyników badania per vaginum i wywiadu.

Terapia nietrzymania moczu to jednak nie tylko ćwiczenia. Dobry specjalista powinien poinstruować swoich pacjentów z inkontynencją, w jaki sposób na co dzień unikać wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej, a więc patologicznego nacisku wywieranego na pęcherz i cały układ moczowy.

Stosowane metody leczenia fizjoterapeutycznego:

 • terapia manualna,
 • per vaginum,
 • terapia na obwodzie,
 • EMG biofeedback- obrazowanie pracy mięśni dna miednicy z uwzględnieniem fazy skurczu i relaksu na monitorze.   Metoda pozwala na naukę wygenerowania prawidłowego skurczu i relaksacji mięśni dna miednicy,
 • elektroterapia FES- stosowana u pacjentek, które nie potrafią wygenerować skurczu mięśni dna miednicy w celu rekrutacji włókien mięśniowych do prawidłowej aktywacji mięśni dna miednicy i poprawy trofiki tkanek,
 • edukacja pacjentki dotycząca zachowań dnia codziennego – nauka odpowiednich technik kaszlu, prawidłowego unoszenia tułowia, kształtowanie prawidłowych nawyków toaletowych (skupiających uwagę na niewypieraniu moczu) oraz stabilizacji postawy,
 • trening mięśni dna miednicy dobierany indywidualnie z uwzględnieniem aktualnych możliwości pacjentki; program ćwiczeń do realizacji w warunkach domowych,
 • kształtowanie wytrzymałości oraz wypracowanie możliwości obciążania ciała adekwatne do    warunków życia codziennego oraz podejmowanej aktywności fizycznej,
 • edukacja w zakresie technik oddechowych bez angażowania tłoczni brzusznej,
 • likwidowanie dolegliwości bólowych w obrębie narządu ruchu w miejscach oddalonych od miednicy,
 • łagodzenie dolegliwości bólowych.

Fizjoterapia jest rekomendowaną metodą pracy z pacjentkami zakwalifikowanymi do operacji lub będącymi po operacji w celu wzmocnienia długoterminowych efektów zabiegu chirurgicznego.

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 21.00