USG VOLUSON E10 EXPERT - PRZESTRZENNY OBRAZ PŁODU

Czym jest badanie prenatalne?

Badania prenatalne obejmują badanie płodu przeprowadzane w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego.

Wykonanie badań prenatalnych pozwala na wczesne wykrycie chorób genetycznych i wad wrodzonych płodu.

Dzięki tego rodzaju kontroli stanu płodu, przyszli rodzice mogą czuć się spokojniejsi, mogą upewnić się czy rozwój ich dziecka przebiega w sposób prawidłowy i niezakłócony.

Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju płodu pozwala na podjęcie niezbędnego leczenia jeszcze w trakcie ciąży. Badanie prenatalne daje również możliwość ustalenia płci dziecka.

USG VOLUSON E10 EXPERT - PRZESTRZENNY OBRAZ PŁODU
USG Voluson E8 Expert - przestrzenny obraz płodu

W naszym Centrum do badań ginekologiczno położniczych wykorzystujemy GE-Voluson E10 EXPERT. Jest to najwyższej klasy sprzęt na światowym rynku do badań USG. Daje on precyzyjny przestrzenny obraz kliniczny 3D i 4D.

Obraz 3D umożliwia precyzyjną ocenę narządów wewnętrznych płodu, np. serca, mózgowia, kręgosłupa, twarzy oraz w sposób istotny pozwalają na zwiększenie wykrywalności wad budowy płodu. Technologia 4D pozwala nie tylko na obrazowanie przestrzenne płodu ale również pozwala na obserwację ruchów twarzy, obserwację otwierania i zamykania oczów, ruchów  języka, ssania palców. Przy korzystnym ułożeniu płodu, w odpowiednim wieku ciążowym ( najlepiej pomiędzy 15. a 35. tygodniem ciąży) możliwa jest diagnostyka szeregu wad rozwojowych płodu. Badanie 4D pozwala też na precyzyjne obrazowanie rozwoju płodu i umożliwia podejrzenie wyglądu dziecka, którego wygląd jest niemal identyczny z jego rzeczywistym wyglądem.

Kobietom w ciąży oferujemy badania prenatalne umożliwiające obejrzenie zobrazowanej projekcji płodu zapisanej na CD. Wykonujemy także badania oceniające ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu wg standardów FMF

Badania ultrasonograficzne do 10. tygodnia ciąży

Badanie ultrasonograficzne w tym okresie ma uwidocznić i zlokalizować jajo płodowe, ocenić liczbę zarodków i wiek ciążowy (GS,CRL), uwidocznić czynności serca płodu, kosmówek i owodni, stwierdzić prawidłowy lub patologiczny rozwoju ciąży.

Wynik badania powinien zawierać: ocenę macicy ( kształt, budowę, wielkość), lokalizację i budowę przydatków, ocenę pęcherzyka ciążowego (położenie w jamie macicy, liczbę, kształt, pomiar pęcherzyka ciążowego), ocenę pęcherzyka żółtkowego, ocenę zarodka (obecność(tak/nie), pomiar długości ciemieniowo – siedzeniowej – CRL (obecność czynności serca / przy CRL powyżej 6 mm).

Badanie prenatalne pierwszego i drugiego trymestru ciąży
 • Ocena struktury jaja płodowego obejmuje następujące elementy: liczbę pęcherzyków ciążowych w jamie macicy, ocenę czynności serca płodu (FHR), pomiary biometryczne:  długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL), wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD).
 • cena anatomii płodu (czaszka -kształt, sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych, ściany powłok jamy brzusznej, żołądek, serce płodu ? lokalizacja i czynność serca, pęcherz moczowy, kręgosłup, kończyny górne i dolne.
 • Ocena kosmówki.
 • Ocena przezierności karkowej (NT) i obecności kości nosowej (NB) umożliwia oszacowanie ryzyka wystąpienia zespołu Downa (wymagane posiadanie przez lekarza badającego certyfikatu Certificate of Competence Kypros Nicolaides.
Badanie ultrasonograficzne 18-22 tydzień ciąży
 • Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca. Biometria płodu. BPD, HC, AC, FL oraz przewidywana masa płodu (PMP).
 • Ocena budowy płodu obejmuje ocenę następujących struktur: czaszka – ciągłość, kształt, mózgowie – komory, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek, twarz – profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej, kręgosłup – ciągłość, symetryczność, klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość, jama brzuszna – ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość, kształt), echogeniczność jelit, pęcherz moczowy, nerki, kończyny – ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stóp, ruchomość kończyn.
 • Ocena łożyska (lokalizacja, struktura – stopień dojrzałości wg Grannuma (opis ewentualnych nieprawidłowości budowy, krwiaków pozałożyskowych), ocena sznura pępowinowego, liczba naczyń, opis ewentualnych nieprawidłowości, ocena ilości płynu owodniowego – w przypadku nieprawidłowości AFI (Amniotic Fluid Index), ewentualna ocena mięśnia macicy, zmian patologicznych w przydatkach.
 • W uzasadnionych klinicznie przypadkach – ocena szyjki macicy (długość, kształt ujścia wewnętrznego) – badanie głowicą przezpochwową.
Badanie ultrasonograficzne 28-32 tydzień ciąży
 • Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca. Biometria płodu. BPD, HC, AC, FL oraz przewidywana masa płodu (PMP).
 • Ocena budowy płodu obejmuje ocenę następujących struktur: czaszka – ciągłość, kształt, mózgowie – komory, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek, twarz – profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej, kręgosłup – ciągłość, symetryczność, klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość, jama brzuszna – ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość, kształt), echogeniczność jelit, pęcherz moczowy, nerki, kończyny – ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stóp, ruchomość kończyn.
 • Ocena łożyska (lokalizacja, struktura – stopień dojrzałości wg Grannuma (opis ewentualnych nieprawidłowości budowy, krwiaków pozałożyskowych), ocena sznura pępowinowego, liczba naczyń, opis ewentualnych nieprawidłowości, ocena ilości płynu owodniowego – w przypadku nieprawidłowości AFI (Amniotic Fluid Index), ewentualna ocena mięśnia macicy, zmian patologicznych w przydatkach.
 • W uzasadnionych klinicznie przypadkach – ocena szyjki macicy (długość, kształt ujścia wewnętrznego) – badanie głowicą przezpochwową.
Badanie ultrasonograficzne w ciąży wielopłodowej

Zalecane postępowanie w ciąży wielopłodowej obejmuje ocenę liczby i położenia zarodków, ocenę kosmówkowości i owodniowości wszystkich płodów, pomiary CRL i pomiędzy 10. a 14. tygodniem pomiary NT u wszystkich płodów, ocenę długości szyjki macicy i ewentualnego rozwarcia ujścia wewnętrznego.

Zalecane badania kontrolne w ciąży wielopłodowej:

 • o przebiegu prawidłowym – co 4 tyg.
 • o przebiegu powikłanym – diagnostyka i leczenie w ośrodku referencyjnym
 • rozbieżne wzrastanie płodów – co 2 tyg. lub częściej obumarcie wewnątrzmaciczne jednego z płodów < 16 t.c. – co 4 tyg. > 16 t.c. – co 2 tyg. lub częściej
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 21.00