BADANIE USG NARZĄDU RUCHU

USG narządu ruchu to nieinwazyjne badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Pozwala na uwidocznienie ścięgien i brzuśców mięśni, więzadeł, zmian patologicznych (zbiorników płynu, guzów tkanek miękkich), powierzchni stawowych, wolnych ciał w jamach stawowych oraz na ocenę okolicznych węzłów chłonnych. Ultradźwięki nie przenikają przez tkankę kostną, dlatego badanie USG nie nadaje się do oceny kości.

Na badanie USG należy przynieść ze sobą opisy poprzednich badań USG, radiogramy, wypisy ze szpitala oraz przedstawić je ortopedzie lub innemu lekarzowi prowadzącemu.

BADANIE USG NARZĄDU RUCHU
Badanie USG daje możliwość oceny:
 • zmian pourazowych,
 • zmian zapalnych,
 • obrzęków i guzów,
 • krwiaków i torbieli,
 • efektów leczenia operacyjnego (np. po wstawieniu endoprotezy),
W zakresie stawów, badanie USG obejmuje ocenę odpowiednich struktur :

USG stawu  biodrowego:

 • staw biodrowy (kość udowa, błona maziowa, obrąbek panewki, obecność płynu),
 • okolice stawu biodrowego – przyczepy i ścięgna mięśni uda i pośladka,

USG stawu  kolanowego:

 • jama stawu i przestrzenie maziowe,
 • zachyłki,
 • staw rzepkowo-udowy,
 • więzadła,
 • ścięgna,
 • łąkotki,
 • dół podkolanowy,

USG stawu skokowego i stopy:

 • ścięgno Achillesa,
 • przestrzenie maziowe (kaletki, pochewki, jamy stawów, powierzchnie kostne),
 • więzadła,
 • ścięgna stopy,
 • tkanki miękkie i tkanka podskórna stopy,
 • rozcięgno podeszwowe,
 • trzeszczki palucha,

USG stawu ramiennego:

 • staw barkowo-obojczykowy, staw ramienny,
 • więzadło kruczo-barkowe, kruczo-ramienne,
 • stożek rotatorów,
 • mięśnie okolicy barku,

USG  stawu łokciowego:

 • jama stawu i powierzchnie stawowe,
 • zarysy kości ramiennej, promieniowej i łokciowej,
 • ścięgna,
 • więzadła,

USG nadgarstka i ręki:

 • jamy stawów nadgarstka,
 • jamy stawów śródręczno-paliczkowych i stawów międzypaliczkowych,
 • zarysy kości nadgarstka, śródręcza i palców,
 • aparat torebkowo-więzadłowy stawów ręki,
 • mięśnie krótkie ręki,
 • ścięgna mięśni długich prostowników oraz ich pochewki i troczki,
 • ścięgna mięśni długich zginaczy oraz ich pochewki i troczki,
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 21.00