BADANIA PULMUNOLOGICZNE

Wizyta u pulmonologa zaczyna się od szczegółowego wywiadu medycznego, w trakcie którego informujemy specjalistę o przebytych operacjach, chorobach (zakończonych i trwających), zażywanych lekach, nałogach oraz wykonywanej pracy.

Dodatkowo przy niektórych schorzeniach znaczenie mają również uwarunkowania genetyczne i przypadki zachorowań w rodzinie. 

W zależności od tego, na co wskazują nasze dolegliwości, pulmonolog zleca lub przeprowadza na miejscu odpowiednie badania. 

BADANIA PULMUNOLOGICZNE
Poligrafia:

Jest to badanie służące do diagnostyki bezdechów w nocy (pozwala na analizę ich ilości, długości trwania i typu).

Wykonuje się je przenośnym aparatem w domu pacjenta, a od chorego wymaga się w trakcie jego trwania jedynie by możliwie komfortowo spał. Urządzenie rejestruje przerwy w oddychaniu, ruchy klatki piersiowej, spadki utlenowania krwi, akcję serca i ilość chrapania.

Opisany wynik w łączności z badaniem lekarskim pozwala na postawienie odpowiedniego rozpoznania i zastosowanie adekwatnej terapii.

Spirometria:

Spirometria to podstawowe badanie oceny wydolności układu oddechowego.

Jest przydatne w diagnostyce duszności, ocenie postępu chorób płuc oraz kwalifikacji do zabiegów operacyjnych. U części chorych po wykonaniu standardowej spirometrii podaję się lek rozszerzający oskrzela i po odczekaniu 15 minut ponownie wykonuje badanie.

Próba rozkurczowa, bo tak fachowo nazywa się ta procedura ma na celu ocenić ewentualną poprawę parametrów wentylacyjnych.

Za jej pomocą można rozpoznać przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub astmę oskrzelową i włączyć pacjentowi optymalne leczenie.

Cennik

Poligrafia + opis 350 zł
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 21.00